Jak optimálně najít finanční prostředky na stavbu čistírny odpadních vod?

blank

Kde hledat peníze na stavbu čistírny nebo jaké požadavky na její účinnost specifikuje nařízení vlády. Největší část finančních prostředků na čistírnu odpadních vod lze dnes získat jako dotaci z veřejných rozpočtů. Ta se pohybuje až výši 80 % uznatelných nákladů. Další peníze je možné získat prostřednictvím úvěru. Nejlevnějším zdrojem jsou pro municipality peníze z vlastního rozpočtu, které nejsou zatížené úroky. Výhodným krokem může rovněž být účelné slučování čistíren, a to především v oblastech, kde je další znečišťovatel.

Požadavky na účinnost čistírny specifikuje nařízení vlády, která stanoví ukazatele přípustného stupně znečistění vod. Limit pro objem odpadní vody je 30 000 m3 /rok a povinnost platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod může být prominuta při nepřekročení limitů za znečištění. Pro obce je pak klíčový ukazatel chemické spotřeby kyslíku ve znečištěné vodě. V praxi to znamená, že hmotnostní limit pro CHSK překročí obec bez čistírny už asi s 460 ekvivalentními obyvateli.

V tuzemských podmínkách by měla každá čistírna obsahovat dva stupně čištění. Mechanické předčištění na česlích a lapáku písku a biologickou jednotku. K té je však třeba vybudovat přiměřené kalové hospodářství. Provoz čistírny musí fungovat na automatické bázi s občasným dohledem. Na čistící efekt má největší vliv biologická jednotka složená z aktivační a dosazovací nádrže. Pro kalové hospodářství je zpočátku nutná alespoň dostatečně velká nádrž pro uskladnění přebytečného kalu.

Snížení zbytkového znečistění na polovinu si vyžádá přibližně zvýšení investičních nákladů na dvojnásobek, a proto je výhodné v počáteční fázi budování čistírny a kanalizace neusilovat o maximum, nýbrž zůstat na optimálním minimu, aby obec nebyla zatížená zbytečnými úvěry.

Samotná realizace může probíhat v několika etapách v závislosti na finančních možnostech obce. Poněkud odlišná situace nastává při získání dotace z rozvojových programů, kdy je naopak třeba vybudovat maximum, protože příležitost se již nemusí opakovat.

Jednou ze společností působících na poli poradenství pro všechny, kdo řeší problém s čištěním odpadních vod, tedy potřebují postavit, nebo modernizovat čistírnu odpadních vod, je EKOPROGRES HRANICE.

Firma se zabývá výrobou, dodávkou a rekonstrukcí technologických zařízení pro vodohospodářské stavby, jako jsou právě čistírny odpadních vod, komunální ČOV, Kombiblok, úpravny pitné vody, různé čerpací stanice a další investiční celky.

Zdroj: Voda dnes

Ilustrační foto

Scroll to Top