Vyšší Brod ohrožují silné deště

blank

V roce 2002 napáchala povodeň ve Vyšším Brodě pod Lipnem velké škody. V poslední době začalo město budovat základní technické vybavení pro nové stavební parcely, které se nacházejí ve svahu nad městem. Problémem jsou zejména přítoky Malé a Velké Vltavice, když se začne při deštích valit voda z lesů.

„V posledních letech nás nezlobí Vltava, ale spíš přívalové deště, kdy budovy vyplavuje voda, která se valí po komunikacích. Proto se při budování protipovodňových opatření zaměřujeme především na ve svahu vytvořené horské vpustě, které odvedou vodu mimo obydlí,“ uvedl starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.

Před patnácti lety napáchala velká voda ve Vyšším Brodě značné materiální škody, ale nezpůsobila je ani tak Vltava jako hlavně Malá a Velká Vltavice. Malá Vltava částečně protéká klášterem, protože je z ní odveden náhon do areálu, kterým si mniši přivedli vodu, a Malá Vltavice protéká především Českou ulicí.

Podle Zálešáka ve Vyšším Brodě Vltavice zregulovaná není, Povodí Vltavy alespoň zpevnilo koryto. Více toho údajně udělat nelze. „Ohledně protipovodňových opatření máme v tomto týdnu schůzku s projektanty za účelem odvedení vody z nové zóny technické vybavenosti do vodoteče, tedy do potoka. Toto opatření určitě uděláme v příštím roce,“ ujistil starosta. Město významně chrání před povodní z řeky Lipno.

Zdroj: Českokrumlovský deník 

Scroll to Top