Pomocí nové aplikace chce Praha zdokonalit informování obyvatel před hrozící povodní

blank

Praha bude disponovat novou interaktivní aplikací, která spolehlivě upozorní na povodňové nebezpečí. Projektový záměr za 17,5 milionu korun schválili radní. Až 85 procent částky chce metropole čerpat z Operačního programu Životní prostředí. Informoval o tom radní pro bezpečnosti Libor Hadrava.

Systém operativního řízení při povodních bude navazovat na digitální povodňové plány, které v současnosti zpracovávají jednotlivé městské části. Mapová aplikace má přehledně znázorňovat situaci celého území města. Počítá se zobrazením srážek, dat vodních nádrží, informací o stupních povodňové aktivity, dále s grafickým znázorněním předpokládaných rozlivů a ohrožených objektů.

Prostřednictvím projektu budou detailněji znázorněny modely srážek ČHMÚ, který zajistí provozování modelu a poskytne data hlavnímu městu.

V případě dosažení prvního stupně povodňové aktivity zasedá povodňová komise, poté krizový štáb, který může zasednout rovnou při silnějších a rychlejších povodních. Předsedou těchto orgánů je primátor a členy jsou radní, zástupci záchranářů, Správy služeb nebo Pražské energetiky.

V roce 2012 postihly Prahu povodně, které způsobily škody za 27 miliard korun. Právě při nich selhaly predikce jejich průběhu. Město po událostech investovalo do nových mobilních protipovodňových stěn, valů nebo takzvaných suchých poldrů, které slouží rozlivu vody.

 

 

Scroll to Top