Otrokovice neuspěly s žádostí o větší shodu akcionářů ve zlínských vodárnách

blank

Valné hromady ukazují, že akcionáři Vodovodů a kanalizací Zlín nejsou v názorech při řešení palčivých problémů jednotní. Poukazuje na to článek Mladé fronty DNES. Na poslední valné hromadě narazily Otrokovice s návrhem, aby byl ke schválení klíčových věcí nutný souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů, ne jen dvou třetin, jak je tomu nyní. Proti byl však Zlín.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby byla shoda většiny akcionářů, a ne těch, kteří mají většinu akcií. Když se největší akcionář, tedy město Zlín, domluví s dalšíma dvěma, může si na úkor ostatních prosadit, co chce,“ uvedl otrokovický starosta Jaroslav Budek. 

Otrokovice patří k nejhlasitějším kritikům současného provozního modelu a opakovaně podaly s dalšími akcionáři žaloby na vodárny, aby vrátily podnik městům a obcím z rukou Veolie, která ho částečně koupila a získala do pronájmu v roce 2004. Došlo k tomu na valných hromadách, z nichž jednu označil soud dodatečně jako neplatnou.

Primátor Zlína, největšího akcionáře zlínských vodáren, Miroslav Adámek před časem sdělil, že město upřednostňuje dohodu mezi obcemi před soudními spory. Otrokovice sice volí podobnou rétoriku, ale se Zlínem, jenž má na dění ve vodárnách hlavní slovo, se neshodnou.

Akcionáři, v jejichž čele stojí právě Zlín, souhlasili s návrhem Otrokovic jen částečně. Tříčtvrtinový poměr odsouhlasili při řešení méně podstatných záležitostí, ale v těch zásadnějších, jako je kupříkladu změna stanov společnosti nebo navýšení základního kapitálu, už ne.

Předseda představenstva vodáren Svatopluk Březík se k tématu odmítl vyjádřit. Otrokovice neuspěly ani s návrhem, aby se na valných hromadách rozhodovalo o protinávrhu a poté, pokud nebude schválený, o návrhu předloženém vedením podniku. Tento model funguje například v obecních zastupitelstvech.

Ve zlínských vodárnách je situace napjatá už delší dobu. Pro další vývoj bude důležitý zlínský okresní soud, který bude rozhodovat, jestli jsou platné dvě klíčové smlouvy o prodeji a pronájmu Veolii.

Obdobný spor eskaluje rovněž v Jeseníku. Na jedné straně stojí město Jeseník a na druhé sedm menších obcí z okolí. Jeseníku se jako největšímu akcionáři nelíbí, že dává do systému nejvíce peněz, ale při rozhodování o investicích má stejné slovo jako malé obce.

 

 

 

Scroll to Top