Další krok k výstavbě nádrže v Nových Heřminovech

blank

Potvrzením pokračujícího procesu přípravy výstavby přehrady v Nových Heřminovech je nové vládní usnesení, ve kterém Vláda ČR schválila použití finančních prostředků ve výši 50 milionů korun pro státní podnik Povodí Odry. Informovala o tom mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Peníze jsou určeny pro majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa v období 2018 až 2019. Ocenění majetku bude vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008. To stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a navazující protipovodňová opatření.

„Novým usnesením Vláda České republiky potvrdila realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě včetně výstavby přehrady v Nových Heřminovech. Státní podnik Povodí Odry zahájí ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic další majetkoprávní vypořádání nemovitostí tentokrát dotčených výstavbou přeložky silnice první třídy mezi Novými Heřminovy a Zátorem, která musí být realizována před výstavbou přehrady,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Zároveň byly schváleny prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury do celkové výše 83 milionů korun na dokumentaci pro stavební povolení pro přeložku silnice v Nových Heřminovech. Dále pak byly z rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství schváleny peníze pro státní podnik Povodí Odry na přípravu a následnou realizaci technických opatření v období 2017 až 2025 do výše 100 % nákladů.

 

 

Scroll to Top