Povodí Moravy provede za pomocí biologů mimořádnou srážku jezu

blank

Během mimořádné údržby bude Povodí Moravy vypouštět jezovou zdrž v Kroměříži. Vyžaduje to požadavek technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly. Srážku vodohospodáři využijí také k dalším potřebným pracím a údržbě vodního díla, toku a spodní stavby malé vodní elektrárny Strž. Akce proběhne pod odborným biologickým dohledem. 

Snižování hladiny začne v pondělí 7. srpna za předpokladu ideálních hydrologických poměrů. Z větší části proběhne vypouštění v noci. Právě tehdy je větší vlhkost, nižší teplota, a jsou tak minimalizovány negativní dopady na vodní organismy. Doba srážky potrvá nanejvýš pět dnů. Následně provedou odborníci z Povodí Moravy kompletní prohlídku jezové konstrukce.

Zároveň s technickými pracemi proběhnou při snížení hladiny i práce na záchraně a transferu živočichů, u kterých hrozí, že by mohli být negativně ovlivněni. Záchranný transfer budou koordinovat vedoucí pracovníci státního podniku a zkušený biologický dozor. Při zoologické studii jezu byla například objevena invazní škeblice asijská, která ohrožuje původní druhy a znamená nebezpečí zejména pro chráněné mlže. Škeblice bude vysbírána a do toku už se nevrátí.

Voda bude z jezové zdrže vypouštěna přes turbíny vodní elektrárny. Tím bude využit energetický potenciál vody. Poslední srážka na kroměřížském jezu byla realizována před deseti lety. Vzhledem k tomu, že bude zásahem ovlivněn úsek řeky Moravy ve Zlínském a Olomouckém kraji, musely akci povolit oba krajské úřady, odbory životního prostředí a zemědělství a definitivní zelenou muselo dát ministerstvo životního prostředí.

Foto, zdroj: Povodí Moravy 

Scroll to Top