Na silné deště je ve Zlínském kraji připraveno 13 čistíren odpadních vod

blank

Čistírny odpadních vod disponují dešťovými zdržemi, prostřednictvím kterých umí zachytit nadměrný přítok vody při přívalových deštích. Zlín navíc disponuje dalšími třemi dešťovými zdržemi o celkovém objemu 4500 metrů krychlových a 27,5 kilometry dešťových stok.

Zlínský kraj má k dispozici 13 čistíren, které mají schopnost zachytit a akumulovat zvýšený objem odpadní vody při intenzivních srážkách. Dešťové stoky jsou atypické hlavně tím, že páteřní sběrače vody jsou vedeny po obou březích řeky Dřevnice a při deštích do řeky přepadají naředěné odpadní vody až ze 70 odlehčovacích komor. Při nadměrných přítocích fungují automatické mechanismy, jež zabezpečí, aby do čistírny nateklo pouze takové množství vody, které je schopna přijmout.

 „Samotné čištění vody záleží na velikosti čistírny a průměrném přítoku vody. Například v provozu čistírny ve Zlíně trvá průměrně čištění odpadní vody, která přitéká po dešti, více než 24 hodin. Hlavním cílem je zajistit, aby dešťová zdrž dokázala zadržet mechanicky předčištěné odpadní vody při začátku vydatného deště a srážek. Tím se zabrání odtoku znečištění do místního toku,” řekl ředitel regionu Zlín pro vodovody a kanalizace z Moravské vodárenské Pavel Raška.

V čistírnách ve Zlínském kraji nastala nejhorší situace při dlouhodobých a vydatných srážkách v roce 1997. Po naplnění koryt vodních toků došlo k zaplavení objektů ve Zlíně, Luhačovicích, Kašavě a Valašských Kloboukách. Dnes je na Zlínsku většina čistíren po rekonstrukci.

V samotném Zlíně je kanalizační systém jednotný a navržený maximálně na dvouletý déšť se 70 objekty odlehčovacích komor. U nové zástavby a u vodních toků je zřízena samostatná dešťová kanalizace, která ústí přímo do toků.

Zdroj: Novinky.cz 
 

 

Scroll to Top