Odtěžení kalů z ropných lagun by mělo v Ostravě začít ještě letos

blank

Desítky let obtěžuje obyvatele Ostravy zápach z chemičky Ostramo v městské části Fifejdy. Odtěžení kalů začne podle ministra životního prostředí Richarda Brabce ještě letos. Uvedl to na tiskové konferenci v Ostravě.

Do dvou týdnů plánuje ministerstvo vydat stanovisko k integrovanému povolení, které se těžby týká. „Pevně věřím, že jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby do konce roku se mohlo začít. Je to velmi optimistický, ale myslím, že reálný časový scénář. Další etapa jsou znečištěné zeminy a s tím související vody,“ řekl ministr.

Laguny patří k největším ekologickým zátěžím České republiky. Od počátku bylo jejich čištění komplikované a termín dokončení projektu se neustále posouvá. Bylo vytěženo 200 000 tun kalů, ale následně se ukázalo, že jsou v lagunách další desítky tisíc tun odpadu. Jedná se o takzvané nadbilanční kaly, o kterých se nevědělo.

Zakázku na odtěžení kalů vyhrála společnost AVE CZ. Jak dále naloží s kontaminovanou zeminou, zatím není jasné, protože předložené varianty se nelíbily městu Ostrava ani Moravskoslezskému kraji. „Probíhají diskuse kolem vhodnosti a také finanční náročnosti a realizovatelnosti dvou variant. Jedna z nich je varianta stabilizace a naprosto bezpečného dvojnásobně jištěného uložení zemin na stávajícím místě v takzvaném ekokontejnmentu, druhou variantu představuje termické desorpce,“ pokračoval Brabec.

Ostravští i krajští zastupitelé už dříve oznámili, že řešení musí být komplexní, aby nemohlo způsobit další problémy do budoucna. Hovoří se také o možnosti vybudování průmyslové zóny v lokalitě. Zpracovává se další posudek, který si vyžádal magistrát města Ostravy. Ten si ještě přeje porovnat z dalšího pohledu především budoucí využití toho území, kde by k té likvidaci zemin došlo. Na základě tohoto posudku by se pak mělo rozhodnout,“ řekl ministr. Třetí fází bude likvidace znečištěných vod.

 

 

 

 

Scroll to Top