Vláda projednává klíčový materiál, který má krajině pomoci v boji proti suchu

blank

Experti z ministerstva životního prostředí vypracovali text, který nastiňuje, jak se v příštích letech bránit ubývání vody v krajině a ničení zemědělské půdy. Sucho v tuzemsku trápí nejvíce jižní Moravu a Polabí. Některá opatření jsou revoluční. Podle materiálu by se měly například řeky vrátit do svých přirozených koryt a břehy by se měly nechat po povodních bez oprav. Značné podpory by se měli dočkat také ekologicky hospodařící zemědělci. Přitvrdí naopak dosud nepříliš efektivní opatření proti používání pesticidů a herbicidů.

Česko trápí tak jako další evropské země sucho. V Římě dokonce omezí dodávku pitné vody domácnostem jen na šestnáct hodin denně. Sucho postihlo i Francii. Problémy zažívají také v Jihoafrické republice. V Kapském městě zbývá už jen desetina zásob pitné vody. Aby bylo pitné vody v České republice dostatek, měla by se podle odborníků z ministerstva životního prostředí její úprava v suchých oblastech rozšířit o třetí stupeň. Voda by měla nově procházet ozonizací, membránovou filtrací nebo aktivním uhlím. Hitem údajně budou i oddělené okruhy pro pitnou a užitkovou vodu. Blízko lesů, které jsou ohrožené požáry, mají vzniknout požární nádrže a při samotné těžbě dřeva mají v lesech víc pomáhat koně, kteří neudusávají půdu tak jako těžké stroje.

Experti plán chválí, ale vyčítají mu například přehnaný důraz na přehrady. „Když si rozpočítáte, kolik vody může zadržet každý čtvereční metr půdy, sebevětší nádrže jsou proti tomu legračně málo. Pro zadržení velkých objemů vody v krajině je klíčové hospodařit s půdou a tím, co na ní roste. Se strukturou lesa a polností,“ zdůraznil bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského uvedl, že koncepce obsahuje všechny základní principy pro zajištění požadavků na vodní zdroje pro současné i budoucí podmínky. „Měla by však být podpořena například národním akčním plánem v této problematice, typovým plánem pro dlouhodobé sucho a nezbytným operačním plánem na problematiku sucha,“ řekl pro Hospodářské noviny. 

Opatření budou nákladná. Potvrdil to ministr životního prostředí Richard Brabec. „Na boj se suchem máme vyčleněno celkem 13 miliard korun z fondů EU, osm už jsme utratili. Ministerstvo zemědělství má zase ve svém rozpočtu peníze na opatření na vodních tocích,“ řekl. V neposlední řadě bude problém s obnovou vodárenské infrastruktury. „Peníze, které se vydělaly, na obnovu sítě nešly. Letos naposledy můžeme čerpat přislíbené evropské peníze. Bude obrovský úkol pro novou vládu najít prostředky na výměnu zanedbané vodovodní sítě bez evropských dotací,“ dodal Brabec. Zřejmě dojde i na změnu zákonů, protože dnes chybí takový, který by se obraně před nedostatkem vody komplexně věnoval. Změnit to má právě novela vodního zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství.

S podporou boje proti suchu se počítá v různých rozpočtových kapitolách. Ze státní kasy půjdou prostředky na renaturaci vodních toků, což znamená odstranění umělého narovnání koryt řek a potoků. Samostatnou kapitolou je obnova zanedbaných vodovodních řadů v soukromém vlastnictví.

Zdroj: Hospodářské noviny

Foto: www.ekolist.cz 

 

Scroll to Top