Upravili podmínky pro vypouštění do kanalizace

blank

Obor životního prostředí Městského úřadu ve středočeské Vlašimi zahájil řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šetějovice, které se nachází zhruba 26 kilometrů od Vlašimi v okrese Benešov. Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace a míru znečištění odpadních vod. Zakazuje také vypouštění odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů, vylévání olejů z fritéz a svádění dešťové vody do kanalizace.

Scroll to Top