Pražské vodovody a kanalizace vykázaly za rok 2016 vyšší obrat, ale nižší ...

blank

Za loňský rok vykázaly PVK obrat ve výši 6,796 miliardy korun, což je oproti roku 2015 nárůst o 543 milionů korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl z 532 milionů na 525 milionů. Informoval o tom mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

„K nárůstu tržeb přispěl mimo jiné rozvoj aktivit PVK mimo regulovanou oblast, tedy mimo vodné a stočné. Naopak pokles čistého zisku je způsoben větším objemem realizovaných oprav v rámci regulované činnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Mrkos.

Společnost v uplynulém roce zaplatila na nájemném Pražské vodohospodářské společnosti 2,2 miliardy korun. V roce 2015 to bylo 1,8 miliardy. Náklady na opravu a údržbu dosáhly 1,2 miliardy korun oproti miliardě z roku 2015.„Nárůst ovlivnil větší objem prací na majetku, který provozujeme,“ řekl dále Mrkos.

Společnost v loňském roce dodala do vodovodní sítě více než 95,2 milionu kubíků pitné vody, vyčistila více než 116 milionů kubíků odpadní vody a ztráty vody dosáhly historicky nejnižší úrovně 14,2 procenta. Průměrná denní spotřeba na osobu dosáhla 108 litrů.

Vodovodní síť postihlo 4500 havárií, což je ve srovnání s rokem 2015 o 177 havárií méně. Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 59, což je meziroční nárůst o 15 událostí. Počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů vzrost ze tří na jedenáct. Desetiprocentní pokles oproti roku 2015 je pak zaznamenán na stokové síti, kde došlo k 3 913 haváriím. Havárií přípojek bylo přes 41 procent, havarijní opravy na stokách činily necelých 23 procent a zbytek připadal na havárie šachet, komor, nádrží, spadišť a ostatních zařízení.

Pražské vodovody a kanalizace zásobují pitnou vodou 1,28 milionu obyvatel Prahy a dalších 200 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Scroll to Top