Začala modernizace úpravny vody pro Frýdlantský výběžek

blank

Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce zlepší kvalitu pitné vody pro Frýdlantský výběžek. Projekt si vyžádá 214 milionů korun. ČTK to sdělil ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar.

Kromě zdí bude v opravené úpravně v Bílém Potoce vše nové a práce potrvají rok a půl. Úpravna zásobuje pitnou vodou přes deset tisíc obyvatel. „Při přívalových nebo dlouhotrvajících deštích v Jizerských horách přitéká zakalená voda, kterou dnes neumíme vyčistit do toho ideálu, jak by si naši spotřebitelé představovali,“ popsal důvody modernizace Olyšar. Podle něj to nová technologie zvládne díky účinnějšímu filtru.

Podstatnou část nákladů pokryjí dotace z Operačního programu životního prostředí a z fondu Libereckého kraje. Celkem by se mělo jednat o částku přesahující 150 milionů korun. Zbytek zaplatí FVS z úvěru.

Úpravna vody Bílý Potok a úpravna ve Frýdlantu jsou zásadními zdroji pitné vody pro Frýdlantsko. Oblasti však hrozí, že vlivem postupující těžby hnědého uhlí na polské straně přijde o zdroje vody. „Opatření, která jsou kvůli nebezpečí úbytku vody na Frýdlantsku po rozšíření a prohloubení dolu Turów připravena, už s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody v Bílém Potoce počítají,“ dodal Olyšar.

Obě významné úpravny vody na Frýdlantu fungují od poloviny 70. let a v roce 2010 měla FVS připravený projekt na jejich modernizace za 358 milionů korun. Kvůli odstraňování povodňových škod po záplavách v srpnu 2010 od něj musela upustit. Nakonec se do frýdlantské úpravny investovalo 15 milionů korun, což zlepšilo kvalitu dodávané vody zhruba na osm let. Vlastníky FVS je 18 obcí a měst Frýdlantského výběžku.

Ilustrační foto 

Scroll to Top