Přehrada u Hanušovic nevznikne

blank

Obyvatelé Hanušovic, které jsou vzdálené zhruba patnáct kilometrů od Šumperku, už vědí, že nad třítisícovým městem nevznikne přehrada. Podle Orlického deníku sice Povodí Moravy nechalo zpracovat studii proveditelnosti díla, ale samotná realizace se v dohledné době nechystá.

Vodní dílo Hanušovic se ve  strategických dokumentech objevovalo několik let. Povodí Moravy nechalo vypracovat technicko-ekonomickou studii za zhruba dva a půl milionu korun. „Studie by měla posoudit mimo jiné dopady na současný stav území a stavby v něm, na jakost vody a socioekonomické dopady. Součástí studie by měl být také legislativní rozbor a finanční analýza,“ uvedla před dvěma lety tehdejší mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. S možností stavby přehrady počítaly i Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Plánované dílo mělo mít objem až 135 milionů metrů krychlových, čímž by odpovídala objemu vodní nádrže Vranov.

V červenci 2017 je však situace zcela jiná. „V případě postavení díla by totiž bylo nutné řešit problém s dostupností Staroměstska a také Králicka. Voda by mohla zatopit údolí Moravy směrem ke Králíkům a Krupé ke Starému Městu. Zatopila by klíčové silnice i železnice,“ uvedl vedoucí šumperského provozu Povodí Moravy David Čížek.

Odborníci posuzovali čtyři varianty. „Menší přehradu na řece Moravě, obdobné vodní dílo na Krupé, kombinaci obou nádrží, nebo velkou přehradu, jejíž hráz by se nacházela pod hanušovickým lomem. Velká varianta je hydrologicky nejvýhodnější, podchycuje řeky Krupou i Moravu. Tato varianta vyšla nejlépe a byla doporučena, pokud by se přistoupilo k další přípravě,“ řekl dále Čížek.

Možnost stavby hanušovické přehrady zamítl i mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Co se týče Hanušovic, odpověď je jednoduchá. Nic se na tomto místě aktuálně nepřipravuje a ani není předpoklad, že by se tam vodní dílo mělo stavět,“ sdělil Chmelař.

Zdroj: Orlický deník 

 

 

 

Scroll to Top