Slezská Harta svůj význam potvrdila ještě před oficiálním dobudováním

blank

Významnou roli při povodních v roce 1996 a 1997 sehrála v moravskoslezském regionu vodní nádrž Slezská Harta. Její stavby byla zahájena v roce 1987, po listopadovém převratu se opakovaně objevovaly pochybnosti o tom, zda je vodní dílo vůbec potřeba a zda práce nezastavit. V devadesátých letech minulého století byly práce značně utlumeny a budoucnost díla se zdála nejistá. Kromě růstu cen stavebních prací začala klesat spotřeba pitné vody, což ještě zvýraznilo otazníky nad nutností dostavby vodního díla. Přehradu nakonec zachránil vysoký stupeň rozestavěnosti i posudky expertů o ochraně před povodněmi, ale i proti případnému suchu a nedostatku vody v níže ležícím Kružberku.
Chybějící prostředky na dostavbu pak vláda uvolnila po svém jednání v lednu 1996 a v listopadu 1997 byla oficiálně uvedena do provozu. Náklady se vyšplhaly na 2,5 miliardy korun, další tři čtvrtě miliardu stála stavba vodovodního přivaděče.
První odhady počítaly s tím, že naplnění nádrž bude trvat zhruba 15 let. Letní povodně v letech 1996 a 1997 tyto odhady rozbořily. Přehrada se během nich zaplnila ze tří čtvrtin. To je vzhledem k letnímu a zimnímu zásobnímu objemu přes 180 milionů metrů kubických jasný příklad toho, jaký význam přehrada v době katastrofálních povodní měla a že do velké míry ochránila od nejhoršího oblast, která leží pod ní. Svůj význam tak potvrdila fakticky předtím, než byla její stavba oficiálně dokončena. V současnosti, kdy je celospolečenským tématem kromě ochrany proti povodním také sucho a nutnost zajištění zásobování pitnou vodou, je Slezská Harta do značné míry stabilizačním prvkem. Díky kaskádě Slezská Harta – Kružberk ve správě Povodí Odry (se zásobním objemem přes 200 milionů kubíků vody), z níž odebírá surovou vodu pro Úpravnu vody Podhradí společnost SmVaK Ostrava, je spolehlivost zásobování velké části regionu pitnou vodou zaručena.
V současnosti se přehrada a její okolí postupně stává turistickou lokalitou. Více informací o vodním díle najdete například na webu www.slezskaharta.eu.

Scroll to Top