Čtvrtmiliardové odstraňování škod v povodí střední Moravy

blank

V povodí střední Moravy zasáhly povodně v roce 1997 celkem 92 obcí. Evakuováno muselo být 34 tisíc obyvatel, z čehož více než polovinu tvořili lidé z okresu Uherské Hradiště a více než deset tisíc z nich bylo z okresu Hodonín. Maximální průtoky byly odhadovány na 500 metrů krychových za sekundu v Kroměříži a 600 metrů kubických v Uherském Hradišti a Hodoníně. Státní podnik Povodí Moravy na svých internetových stránkách přinesl souhrn toho nejzásadnějšího, co se za dvacet let udělalo v oblasti protipovodňové ochrany daného území.

Po povodni bylo za 350 milionů korun realizováno zhruba 165 akcí, které se týkaly odstraňování povodňových škod. K nejvýznamnějším akcím patřily rekonstrukce hráze v Záhlinicích, Kvasicích, Napajedlech, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou až po Vnorovy, rekonstrukce Nesytské a Očovské hráze u Hodonína. Na několika hrázích byly znovu vystavěny těsnicí stěny, které byly protrženy.

K nejdůležitějším protipovodňovým opatřením patřila stavba levobřežní hráze v Otrokovicích, která chrání město před vylitím vody. Podobně významnou stavbou byla v letech 1999 – 2001 rekonstrukce jezu ve Veselí nad Moravou. Další významnou stavbou bylo zvýšení kapacity koryta řeky Litavy ve Slavkově u Brna.

Protipovodňová ochrana Napajedel byla rozvržena do několika etap. První dvě zahrnovaly výstavbu levého břehu a stavba pravého břehu byla dokončena v roce 2011. V současnosti je také hotovo protipovodňové opatření Uherské Hradiště I. etapa.

Foto: Povodí Moravy

Scroll to Top