Vodarenstvi.cz na prázdninách: Pohádková přehrada u Dvora Králové

blank

Zhruba čtyři kilometry na severovýchod od Dvora Králové je na Labi vybudována pravděpodobně nejromantičtější vodní nádrž u nás Les Království. Přehrada leží v katastru Bílé Třemešné, sem je také možné dojet vlakem a sejít k přehradě, jinak je možné zaparkovat auto u hráze. K přehradě jezdí také autobusy.

Na levém břehu přehrady se nachází les s názvem Království (pozůstatek původního hraničního hvozdu), od nějž získala přehrada jméno. Díky estetickému stavebnímu provedení v romantizujícím, pseudogotickém provedení je národní kulturní památka vyhledávaným cílem turistů. Koruna hráze je doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami, domek hrázného připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím.
Stavba probíhala v letech 1910-1920 (byla přerušena válkou), po dokončení se jednalo s objemem 8,2 milionu kubíků o největší vodní nádrž v republice. Od roku 1923 byla součástí i vodní elektrárna. Nádrž je dlouhá přes pět kilometrů. Příčinou výstavby byly především povodně, z nichž nejhorší zasáhla údolí Labe až do Pardubic v roce 1897.
Vedle hráze přehrady najdete občerstvení U Kolečka.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top