Napouštění Olešné probíhá pomalu

blank

V květnu zahájili vodohospodáři napouštění nádrže Olešná u Frýdku-Místku. Správce přehrady, jímž je Povodí Odry, vytěžilo v loňském a letošním roce z vodního díla 190 tisíc kubíků nánosů, které se na dně přehrady ukládaly přes 50 let a místy dosahovaly až výšky 2,5 metru.

Napouštění přehrady probíhá s ohledem na počasí a slabou intenzitu srážek v povodí Olešné pomalu. V současnosti je hladina zhruba tři metry pod úrovní zásobního prostoru. Atraktivní místem pro letní koupání se proto letos přehrada nestane. Již při současném stavu vody jsou ale její břehy plné rybářů.

Díky akci se zvýší kvalita vody v nádrži. Přehrada je oblíbeným místem rekreace nejen pro obyvatele blízkého Frýdku-Místku. Kolem přehrady je vybudována stezky pro cyklisty i bruslaře, vedle se nachází krytý i letní aquapark, dětské hřiště nebo ubytovací zařízení a kemp.

Čištění se kromě přehrady dotklo také přilehlého rybníku Řehánek. Nánosy z přehrady byly odváženy do lokalit, kde probíhají rekultivační práce po hlubinné těžbě černého uhlí u obce Staříč. Navazující práce se již ne týkají těžby nánosů z přehrady, ale spíše oprav poničených komunikací a jejich čištění.
Přehrada na řece Olešná byla vybudována v letech 1960-1964. Slouží kromě své rekreační a rybářské funkce jako zdroj vody pro celulózku Biocel v blízkém Paskově. Zásobní objem nádrže je 3,5 milionu kubíků, zatopená plocha dosahuje 88 hektarů.

Scroll to Top