Letní vydání čtvrtletníku SmVaK Ostrava je zde

blank

Hlavní část čísla je věnována dvaceti letům od povodní katastrofických rozměrů, které zasáhly povodí Odry a Moravy. V editorialu popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek, jak s velkou vodou bojovali vodohospodáři v úpravnách vody společnosti SmVaK Ostrava, aby byly zajištěny dodávky pitné vody obyvatelům moravskoslezského regionu.

Ve čtvrtletníku najdou čtenáři informace o několika investičních projektech, které byly v posledních týdnech zahájeny. Nechybí ani informace o deratizaci potkanů, která probíhá pravidelně každé jaro.

Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek ve svém článku detailně popisuje, jak se s povodněmi vypořádávala vodohospodářská infrastruktura, ale také lidé, kteří ji mají v SmVaK na starost. V textu nechybí ani informace o způsobených škodách a opatřeních, která byla následně přijata.

S příchodem letních dnů souvisí napouštění bazénů. Na první pohled neškodná činnost však každým rokem přináší výpadky v síti a sousedské spory. SmVaK Ostrava proto opět informuje o tom, jak správně a legálně napouštět zahradní bazény. Sotva několik dní starý případ z Dětmarovic na Karvinsku, kde neukázněný občan kvůli napouštění bazénu způsobil pokles tlaku v síti, který začali řešit sousedé, jimž přestala téct voda, budiž varováním.

Okénko do historie pak otevírá článek o veřejném vodovodu v Novém Jičíně, který byl vybudován před 125 lety. Redakce se bude začátkům zásobování obyvatel pitnou vodou v kraji zabývat i v dalších číslech.

Čtvrtletník nezapomněl ani na zaměstnance společnosti, kteří oslavili 25 let od založení akciová společnosti SmVaK Ostrava, nebo na zajímavé projekty, jenž firma podpořila v programu Plaveme v tom spolu!

SmVaK - Z první ruky - Léto 2017
Scroll to Top