Na Zlínsku vytéká voda z kanálů, postižená obec postaví odlehčovací komoru

blank

V jižní části Tečovic mají při přívalových deštích dlouhodobé problémy. Z kanálů tam vytéká voda. Situaci by mělo vyřešit vybudování odlehčovací komory.
V čem bude odlehčovací komora pro obec přínosná? „Zajistí, aby část deštěm silně naředěných odpadních vod přetékala do Hostišovského potoka a aby se kanalizační řad nezahltil,“ přiblížil starosta Jaromír Doležal. Problémy chtějí na Zlínsku řešit co nejdříve, protože přes kanalizační řad Tečovic budou od roku 2018 protékat na malenovickou čistírnu odpadních vod odpadní vody ze Sazovic a později pravděpodobně i ze Lhotky. Stavba komory začne ještě letos v létě a náklady na akci byly vyčísleny na 268 tisíc korun.

Zdroj: Zlínský deník

Foto: Brněnské vodovody a kanalizace

Scroll to Top