V Českém Těšíně startuje v koordinaci s opravou dopravní tepny rekonstrukce kanalizace

blank

Zhruba 10 milionů korun investuje společnost SmVaK Ostrava do rekonstrukce kanalizačních stok a související infrastruktury v Karvinské ulici v Českém Těšíně. Stavba se týká 525 metrů kanalizační sítě a související infrastruktury, téměř 300 metrů bude provedeno bezvýkopovou metodou, kdy bude do potrubí vtažena samonosná vložka.  V koordinaci s investicí do kanalizace bude v Karvinské ulici obnoveno také 126 metrů vodovodního potrubí za více než milion korun.

K investici do kanalizační a vodovodní sítě dochází v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/468, kterou realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Stavební práce by mohly mít negativní dopad na kanalizační a vodovodní síť, proto vodárenská společnost přistupuje k jejich obnově.

„Betonové kanalizační stoky v silnici II/468 jsou v nevyhovujícím technickém stavu a jsou zatíženy velkým množstvím balastních vod. Proto jsme se rozhodli před zahájením prací na modernizaci silniční komunikace přistoupit k projektu, kdy klasickou technologií obnovíme 232 metrů stok a související infrastruktury. Na téměř 300 metrech pak využijeme bezvýkopovou technologii, která je ekonomicky efektivnější a citlivější vzhledem ke svému menšímu dopadu na okolí,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V koordinaci s obnovou kanalizace bude v Karvinské ulici vyměněno také 126 metrů vodovodního řadu z šedé litiny z 60. let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Přepojeny budou také dvě plastové a vyměněny tři ocelové přípojky. Akce vyjde na více než milion korun.
Oba projekty by měly být kompletně hotovy v listopadu.

Scroll to Top