Investiční akce roku na Českolipsku startuje

blank

Severočeská vodárenská společnost jako vlastník infrastruktury zahájila v Novém Boru rekonstrukci kanalizační sítě i vodovodního řadu a související infrastruktury v ulicích Boženy Němcové, České a Sloupské. Budou zrekonstruovány tři úseky kanalizace a dva úseky vodovodu. Celkem bude vyměněno 327 metrů kanalizace, kdy bude použito kameninové potrubí o průměru 300 milimetrů. Vodovodního řadu bude obnoveno celkem 748 metrů, původní potrubí pochází z let 1930 a 1974 a je částečně litinové, částečně z polyetylenu Sítě jsou v technicky špatném stavu, jsou poruchové a jsou terčem častých stížností obyvatel. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující nebo odbočující síť. Dojde také k obnově povrchů. Hotovo by mělo být v půlce listopadu. Na Českolipsku je letos naplánováno 18 staveb obnovujících vodohospodářskou infrastrukturu s celkovými náklady 108 milionů korun.

Scroll to Top