Právníci komentují s podivem okolnosti prodeje podílu v Severočeských vodovodech a kanalizacích

blank

Ve čtvrtek 15. června bylo na valné hromadě SVS definitivně rozhodnuto o odkupu podílu ve výši 50,1 % v Severočeských vodovodech a kanalizacích od koncernu Veolia. Pro hlasovalo 54 % akcionářů, kterými jsou obce a města. Podle právníků, které oslovily Ekonomický deník a Česká justice, mají potenciální stěžovatelé reálnou šanci uspět.

Známý advokát Tomáš Sokol označil mlčenlivost o ceně transakce za účelovou a nevymahatelnou. „Akcionáři, kteří odhlasují, že jejich společnost smí uzavřít kupní smlouvu s cenou, kterou ale nesmějí znát, jsou buď slepě důvěřiví anebo šílení. Nejspíš oboje. Ovšem pouze v případě, že jsou sami akcionáři a nejednají za nikoho jiného, než za sebe. Pokud je ale akcionářem někdo jiný, pak ten, kdo za něj takto naslepo hlasuje, má velmi slušnou šanci, že k oběma zmíněným přívlastkům záhy přibude třetí. Zločinec. Přesněji pachatel trestného činu dle § 220 trestního zákoníku. Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Tedy pokud se mu při hlasování naslepo nepodaří trefit cenu obchodního podílu, v tomto případě akcií, která je správná. Tedy odpovídá aktuální tržní ceně podílu-akcií,“ uvedl ve svém textu Tomáš Sokol. 

Sokolův kolega Petr Toman zdůraznil, že kdo rozhoduje o nakládání s majetkem obce, je zastupitelstvo. „Pověřený delegát na valné hromadě tuto vůli obce projevuje svým hlasováním a vystupováním. Z toho také plyne, že pokud má zastupitelstvo rozhodnout, jaký příkaz svému delegátovi udělí, musí znát veškeré okolnosti nezbytné ke svému rozhodnutí, k příkazu, který dává delegátovi. To je součástí povinnosti vykonávat funkci svědomitě, v zájmu obce, účelně a hospodárně,“ sdělil Toman. Ten přirovnal způsob rozhodování k ruské ruletě. „Být na místě tohoto zastupitelstva, měl bych obavy z trestní odpovědnosti: pokud bude obchod pro obec nevýhodný, nelze vyloučit jejich trestní stíhání za to, že rozhodli bez dostatečných informací o tom, o čem rozhodují. Pokud bude obchod výhodný, pak je vše v pořádku. To ale nelze nazvat odpovědným rozhodováním, spíše ruskou ruletou,“ uzavřel Toman.

Foto: www.ceska-justice.cz

Scroll to Top