Vodohospodáři na Mladoboleslavsku požádají o dotaci na významný projekt

blank

Tisíce lidí čekají, jestli Vodovody a kanalizace budou úspěšné s  projektem odkanalizování Boleslavska. Obce, které jsou zapojené do projektu Odkanalizování obcí v povodí Jizery, znepokojila novela silničního zákona platná od roku 2016.

VaK dlouhodobě upozorňovaly zákonodárce na komplikace při pokládání potrubí, k nápravě však nedošlo. Boleslavsko se tak nemohlo v minulém roce ucházet o dotaci, díky které by rozšířilo kanalizační síť. VaK původně předpokládaly, že po realizaci dvou velkých projektů odkanalizování Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště a Dobrovic už se další, podobně náročný, projekt rozbíhat nebude. Ze strany samospráv byl však zájem tak velký, že už v roce 2015 začaly přípravy a náklady na další projekt byly předběžně vyčísleny na 670 milionů korun.

Podle náměstka ředitele VaK Tomáše Žitného jsou už nyní vydána územní rozhodnutí pro všechny oblasti včetně přivaděče Brodce – Boleslav a žádá se o stavební povolení. Nové kanalizace by se taky měly dočkat Brodce, Písková Lhota, Hrdlořezy, Malá Bělá, Horní Stakory, Holé Vrchy, Kolomuty, Podchlumí, Uherce a část Semčic.

Součástí projektu zřejmě bude také kanalizační přivaděč Jih, který umožní odvádění odpadních vod z Krnska, Horek nad Jizerou, Hrušova a Vince. Dále se počítá s intenzifikací a navýšení kapacity čistíren odpadních vod v Bakově nad Jizerou a Semčicích.

Bakovská zastupitelka Monika Čapková z Malé Bělé uvedla, že nejhorší je na situaci čekání, jestli a jak se vůbec plánované stavby zrealizují. Právě v této obci čekají na kanalizaci už několik let.

Vyhlášení dotační výzvy proběhne letos na podzim a výsledek v současnosti není možné předjímat. Je pravděpodobné, že podpora ze Státního fondu životního prostředí bude mnohem nižší než v případě předchozích dvou projektů odkanalizování Boleslavska. Bude se jednat maximálně o 63 procent uznatelných nákladů.

Zdroj: Boleslavský deník

Foto: www.mladaboleslav.cz

 

 

Scroll to Top