Obyvatelé Velkého Oseku si oddechli, už nemusí pro pitnou vodu k cisternám

blank

Ve Velkém Oseku na Kolínsku bylo nutné zajistit náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou prostřednictvím cisteren kvůli opravě vodojemu. Podle starosty obce Petra Drahovzala byl vodojem ze 70. let technicky zastaralý, netěsnil a plášť propouštěl. Oprava byla potřebná i kvůli příchodu teplého počasí, s jehož nástupem nemohl Vodos Kolín dodávat takové množství vody, jaké jeho odběratelé požadují.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu celého vodovodního systému. Opravu provedla společnost Vodos Kolín, která stejně tak zařizovala náhradní zásobování pitnou vodou. „To muselo být zajištěno až do vyhodnocení úplného rozboru kvality pitné vody, kdy voda ve vodovodním systému mohla být opět prohlášena za vodu pitnou. Po dobu akce se podařilo zajistit pro všechny domácnosti a zařízení vodu pitnou,“ dodal výrobní ředitel Vodosu Luboš Haken.

Starosta obce byl s průběhem akce spokojen. „Během opravy bylo možné vodu z kohoutku používat na mytí a splachování, takže pokud jsme si došli k cisterně odhadem pro dva kbelíky po 10 litrech denně, stačilo to,“ popsal Pavel Drahovzal. Oprava se uskutečnila za přísných desinfekčních opatření.

„Obnova těsnosti pláště vodojemu byla provedena tmelem se skelným vláknem a zajištěna několika vrstvami nátěru, který je schválen atestem pro styk s pitnou vodou. Tímto odběratelé nemusí mít obavy, že by jim byla dodávána pitná voda, která by mohla ohrozit jejich zdraví,“  přiblížil Lukáš Haken.

Dokumenty pracovních postupů a použitých materiálů byly schváleny krajskou hygienickou stanicí. „Rád bych poděkoval za shovívavost odběratelům, kteří byli touto obnovou omezeni při dodávkách pitné vody pro své domácnosti. Taktéž vlastníku vodovodního systému obci Velký Osek, který financoval akci ze svých prostředků na obnovu vodohospodářského zařízení,“ uzavřel ředitel Vodosu.

Zdroj: Kolínský deník

 

Scroll to Top