Ministr zemědělství Marian Jurečka diskutoval s občany v Nových Heřminovech

blank

V pátek 9. června navštívil Marian Jurečka Nové Heřminovy na Bruntálsku, kde s obyvateli hovořil o nutnosti výstavby stejnojmenné vodní nádrže. Podle něj chce stát obci maximálně pomoci v jejím rozvoji. Média o tom informovalo Povodí Odry.

„Jsme připraveni podílet se na kompenzačních opatřeních a dalším rozvoji obce, a to částkou 425 milionů korun. V souvislosti s výstavbou přehrady, kterou je třeba vybudovat především z důvodu protipovodňové ochrany, chceme snížit dopady některých nutných zásahů. V posledních letech se ukazuje, že toto vodní dílo bude důležité i z hlediska nadlepšování průtoku na řece Opavě a stane se důležitým vodním zdrojem pro období sucha,“ řekl Marian Jurečka.

Ministr zemědělství se na Bruntálsku setkal s generálním ředitelem Povodí Odry Jiřím Pagáčem a také se zástupci těch občanů, kteří s výstavbou přehrady souhlasí a chtějí jednat o navržených kompenzacích. Diskutoval ale také s oponenty projektu.

„Jsem rád, že pan ministr přijel podpořit projekt protipovodňových opatření na horní Opavě a zároveň potvrdil, že státu nejsou zájmy obce lhostejné. Záleží nám na tom, aby se občanům obce vedle vodní nádrže žilo dobře. Proto také nová přehrada bude obsahovat ekologické prvky, které do současnosti nebyly v České republice realizovány a podpoří rozvoj rekreace a zaměstnanosti,“ uvedl Jiří Pagáč.

Povodí Odry Nových Heřminovech také prezentovalo další část zamýšlených opatření, ochranu centra obce nebo dopravní řešení. Dále také občanům přiblížilo systém sběru a akumulace srážkových vod a jejich odvádění do nádrže.

Přehrada Nové Heřminovy bude součástí protipovodňových opatření na horní Opavě. Pro rozvoj obce vyčlenila vláda v dubnu 2014 přes 400 milionů korun. Náklady na všechna plánovaná opatření dosáhnou více než 6,5 miliardy korun. Nejméně nákladnou akcí bude revitalizace Oborenského potoka za 10 milionů korun. Pro stavby na horní Opavě byly vykoupeny nemovitosti za půl miliardy korun. Celý projekt však provází řada problémů spojených s územními plány. Doposud ve věci výstavby nádrže platí devět let staré referendum, proto není zatím možné pro obec plnohodnotně připravovat a realizovat výše uvedené kompenzace. Povodí Odry dále nabízí občanům spolupráci a zvýšení jejich komfortu v obci.

Scroll to Top