Efektivní úprava vody – spolehlivé dávkování desinfekce, čistý a koncentrovaný potravinářský chlornan ...

blank

Úprava vody je specifickou a složitou oblastí, jež zahrnuje řadu přístupů a vyžaduje použití různých technologií. Vybrat správné technologické řešení proto nebývá jednoduchým úkolem a často je pro výběr optimální varianty nezbytné zvážit mnoho proměnných. Naše společnost se úpravou vody zabývá od svého založení a vždy se snažíme nabízet komplexní a zároveň individuální přístup, abychom tak pokaždé docílili toho nejlepšího výsledku.

Na český trh jsme vstoupili již v roce 1994 pod názvem GHC Invest, s.r.o., jako dceřiná společnost německého koncernu Gerling, Holz & Co., a postupem času jsme se etablovali jako specialisté na plynný chlor a chemikálie pro úpravu vody. Své zkušenosti a odbornou způsobilost čerpáme z více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. Za dobu své působnosti v tomto odvětví jsme rozšířili naše portfolio a nabízíme širokou škálu léty prověřených a spolehlivých produktů a služeb splňujících i ty nejvyšší nároky.

Spolehlivá a účinná desinfekce

Jedním z nosných produktů naší nabídky je bezesporu plynný chlor. Jedná se o prověřený, účinný, masově používaný, a především ekonomicky přijatelný desinfekční prostředek určený k úpravě vody zejména u všech provozů s větším objemem upravované vody. Vzhledem k vysoké toxicitě podléhá jeho skladování, odběr, rozvody a dávkování přísným bezpečnostním předpisům daných normou ČSN 75 5050-1 pro desinfekci ve vodohospodářských provozech. Naše služby se proto neomezují jenom na spolehlivé dodávky chloru jako desinfekčního média v certifikovaných tlakových obalech, ale zajišťujeme rovněž navrhování, dodávky, montáže a servis systémů pro odběr a dávkování plynného chloru do vody. Podtlakový systém rozvodů a dávkování chloru německého výrobce LUTZ – JESCO, kterého na českém trhu zastupujeme, splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní standardy a již 15 let je s úspěchem instalován a provozován v mnoha vodohospodářských provozech v ČR.

Podtlakový systém LUTZ – JESCO je pro zajištění bezpečnosti obsluhy i celého chlorového provozu kromě vlastního odběrového a dávkovacího zařízení vždy vybaven také celou řadou bezpečnostních prvků, jako jsou např. bezpečnostní upouštěcí a uzavírací ventily a zpětné ventily injektoru. Ty znemožňují jednak vznik přetlaku v podtlakovém rozvodu a také případný vstup vody do rozvodu a k tlakové nádobě, čímž brání nebezpečí úniku chloru a také poškození celé instalace. Samozřejmostí jsou pak prvky pasivní bezpečnosti jako detekce úniků chloru a signalizační zařízení. Při instalaci podtlakového systému LUTZ – JESCO si tak můžete být jisti, že používáte nejmodernější a nejbezpečnější způsob dávkování plynného chloru.

Alternativně lze pro desinfekci vody použít také různé sloučeniny chloru s prokázanou biocidní účinností. Nejběžněji používanou takovou sloučeninou je chlornan sodný, který se v procesu úpravy vody využívá zejména na místech, kde z provozních důvodů nelze použít dávkování plynného chloru. Chlornan sodný vyráběný ve formě 13 – 15% roztoku má oproti chloru kratší dobu použitelnosti a na trhu je dostupný v různých kvalitách/čistotách – od běžné technické až po nejkvalitnější variantu pro potravinářské účely.

Potravinářský chlornan sodný je používán pro úpravu zdrojové vody na pitnou, a jako takový musí vykazovat vysokou desinfekční účinnost a splňovat ty nejvyšší nároky na chemickou čistotu. Naší společností distribuovaný schválený přípravek na bázi chlornanu sodného, GHC Desinfik Potravinářský, Vám dá jistotu splnění vyhlášky č. 409/2005, protože je pravidelně testován na obsah nežádoucích příměsí, zejména chlorečnanů a bromičnanů. Při jeho používání se může provozovatel vždy spolehnout na nejvyšší kvalitu, čistotu a čerstvost produktu přímo z výroby.

Rovněž pro správné a přesné dávkování potravinářského chlornanu sodného má výrobce LUTZ – JESCO řešení v podobě špičkových dávkovacích čerpadel. Využitím systému měření a regulace (dále jen MaR) pro kontinuální měření obsahu volného chloru v upravené vodě je možné v uzavřeném regulačním okruhu zajistit optimální proporcionální režim dávkování desinfekčních chemikálií a mít tak úpravu vody a náklady na desinfekci neustále pod kontrolou.

Profesionální MaR systémy LUTZ – JESCO jsou jasnou volbou pro řízení dávkování desinfekce jak plynným chlorem, tak chlornanem sodným ve vodohospodářských provozech. Navíc při využití regulačních elektroventilů C7700 je možno přesně proporcionálně dávkovat i velmi malá množství plynu a to i v regulačním okruhu řízeném na základě průtoku. Kromě vlastních dodávek těchto zařízení Vám zajistíme také odbornou instalaci, zprovoznění a záruční i pozáruční servis.

Kdo měří, má přehled

Měření různých parametrů vody je důležité nejen v průběhu technologického procesu a při dávkování chemikálií, ale rovněž u zdrojové vody, na odběrném místě, prostě v terénu a proto je nutné používat i mobilní měřicí přístroje.

V této kategorii produktů naše společnost na český i slovenský trh dodává spolehlivé a přesné měřicí přístroje renomované značky LOVINBOND. Jejich výrobce, německá společnost TINTOMETER, se již více jak 120 let věnuje vývoji a výrobě měřicích přístrojů pro analýzu pitné, bazénové, průmyslové a odpadní vody, od jednoduchých optických testerů po sofistikované digitální fotometry pro měření až 48 různých parametrů vody. Ke všem nabízeným přístrojům dodáváme také originální reagenční chemikálie s vysokou životností a stabilitou.

Vždy je zapotřebí mít na paměti, že jen při používání kvalitních (originálních) a správných reagenčních chemikálií docílíme odpovídajících a přesných výsledků měření. Abychom kontrolní měření nezatěžovali možnou chybou, je nutné dodržovat správné postupy měření a také udržovat měřicí přístroje v perfektním stavu, a to pravidelným čištěním, údržbou a kalibracemi.

Jestliže tedy hledáte spolehlivého dodavatele čistého chloru či kvalitního chlornanu sodného, nebo řešíte rozšíření kapacity, rekonstrukci a údržbu svého chlorového provozu, případně zvažujete investici do technologie MaR a dávkování chemikálií, pak je pro Vás GHC Invest tím pravým partnerem.

Mgr. Jiří Procházka

Obchodní ředitel GHC Invest, s.r.o.

 

Scroll to Top