Klíčový kompromis. Povodí Labe zakopalo pomyslnou válečnou sekyru s ekology

blank

Téměř dvacet let trval spor mezi Povodím Labe a ochránci přírody kvůli poldru v Mělčanech na Rychnovsku. Povodí Labe odsouhlasilo migračně propustné zařízení na hrázi. Ochranáři sice zastávají názor, že by šla protipovodňová ochrana zařídit jinak, ale odvolávat se už nebudou. Stavět by se mohlo v roce 2019. Informoval o tom Rychnovský deník.

Před 19 lety zemřelo při povodních na Rychnovsku sedm lidí. Na tocích Bělá a Dědina Hladiny stouply hladiny až o tři metry. K nejhůře zasaženým místům patřila obec Pohoří, kde bylo zatopeno 200 z 230 domů. Nepomohla ani ochranná hráz, ve které obyvatelé viděli záchranu.

Na výstavbě retenční nádrže, jako hlavní protipovodňové ochrany v lokalitě, se teď dohodlo Povodí Labe a ochránci přírody. Povodí Labe přehodnotilo svůj původní názor a přistoupilo na řešení, které navrhli ekologové.

„Nám se nelíbilo, jakým způsobem je řešeno výpustní zařízení neboli průchod řeky hrází. Dávali jsme příklady poldru z Německa, kde je řešena migrační prostupnost pro ryby, protože se tam vyskytují vzácné druhy – mihule vranky. Chtěli jsme, aby to Povodí Labe upravilo“ řekl ekologický aktivista a krajský zastupitel Martin Hanousek.

S tím však rezolutně nesouhlasí starosta Pohoří Zdeněk Kafka. „To, že tady jsou mihule a vranky, to víme, ale ty jsou po celém toku, a pan Hanousek je chrání jen v tom jednom místě, kde má stát koruna hráze povodňového poldru. Tam jsou mihule chráněné a o půl kilometr dál chráněné nejsou – tam už mu je jedno, co se s nimi děje?“ ptal se Kafka.

Stavba by mohla být zahájena v druhé polovině roku 2019 a ukončení se předpokládá v roce 2021. „Naší snahou je realizovat opatření na ochranu před povodněmi, které bude vzorovým i pro další stavby v České republice a bude třeba i vzorem a inspirací pro naše bavorské kolegy,“ říká Petr Martínek z Povodí Labe.

Výstavba suché nádrže v Mělčanech bude hrazena z dotačního programu Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi. Předpokládají se náklady ve výši 450 milionů korun. Podle analýz může poldr zachytit přes tři miliony metrů krychlových vody.

Foto: Rychnovský deník 

Scroll to Top