Severočeská vodárenská společnost přestaví čistírnu v Modlanech

blank

Čištění odpadních vod je v místní části Modlan – Drahkově zajištěno v malé čistírně odpadních vod z roku 1995. Stávající čistírna bude zrušena a nádrže budou upraveny na hrubé předčištění a čerpací stanici odpadních vod. Odpadní vody od připojených obyvatel budou nově z čistírny odváděny kanalizačním výtlakem do kanalizačního systému Teplic.

„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, na obnovu vodohospodářského majetku, a zbytek tvoří strategické, tj. legislativou vyvolané investice. Sem patří i zahajovaná přestavba dožilé místní čistírny na čerpací stanici odpadních vod, s jejich převedením do kanalizačního systému města Teplice,“ uvedl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Investorem stavby, která byla zahájena 11. května, je SVS. Stavební práce by měly být ukončeny 11. listopadu 2017. Na Teplicku v letošním roce naplánovala SVS 29 staveb s celkovou výší investic 127 milionů korun.

Scroll to Top