Vodní dům u Želivky je otevřen veřejnosti

blank

Při příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje otevřeli ochránci přírody Vodní dům u Želivky. Návštěvníci v něm najdou moderní expozici, která prostřednictvím atraktivní formy seznámí dospělé i děti s dvěma tvářemi vody. V první z nich ukáže expozice vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů a v druhé jako nezbytnou součást života.

Lidé mohou Vodní dům navštívit v pátek 2. června od 9 do 18 hodin. Objekt provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, který vznikl v roce 1990 a jeho posláním je ochrana kulturního a přírodního dědictví na Podblanicku.

Evropský týden udržitelného rozvoje je dnes už tradiční akcí, která se koná v jednotlivých regionech Evropské unie a zviditelňuje projekty a aktivity organizací podporující udržitelný rozvoj. V České republice měla akce premiéru v roce 2015, Česko se zařadilo mezi země s největším počtem aktivit a probíhá pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Scroll to Top