Kritici vodáren ve Zlíně uspěli u dalšího soudního sporu

blank

Napjatá situace okolo zlínských vodáren pokračuje. Během posledního soudního sporu uspěli kritici vodáren v čele s Radkem Novotným, jehož firma Compas Capital Consult je akcionářem VaKu. Nejvyšší soud se bude dále zabývat valnou hromadou z roku 2007.

Ústavní soud narážel na fakt, že Vodovody a kanalizace Zlín provozuje a zčásti vlastní už 13 let společnost Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia. Jiný soud před časem označil valnou hromadu VaK Zlín z roku 2004, kde se rozhodlo o prodeji části podniku, za neplatnou. Některé další valné hromady, kde se například schvalovaly zisky provozní společnosti, však označil jako platné. Spor se dostal k ústavnímu soudu, který dal menším akcionářům v případě valné hromady z roku 2007 za pravdu.

Podle autora stížnosti Radka Novotného nemůžou být schváleny účetní závěrky na valných hromadách, protože by se legalizoval nezákonný zisk. Jeho firma Compas Capital Consult je akcionářem VaKu.

Podstatná je i skutečnost, že město Zlín jako hlavní akcionář VaKu, převedl hlasovací práva na Českou spořitelnu, která odsouhlasila převod společnosti na Moravskou vodárenskou. Jiný soud tento krok dříve označil jako porušení stanov a obcházení zákona.

Ústavní soud se například podivoval nad tím, proč Česká spořitelna platila akcionářům za to, že je mohla zastupovat na valných hromadách a dostala téměř neomezenou a neodvolatelnou plnou moc. Valnou hromadou z roku 2007 se bude znovu zabývat Nejvyšší soud ČR.

Zdroj: MF Dnes

Scroll to Top