Firma nestihla termín zakázky, Ostrava teď po ní chce 800 tisíc

blank

AWT Rekultivace před několika měsíci začaly rekonstruovat vodovod a kanalizaci včetně komunikace a chodníků v ulici Tvorkovských v Ostravě Mariánských Horách.

Společnost měla dílo dokončit a předat městu 15. února 2017, jenže tak učinila téměř o dva měsíce později, 6. dubna. Podle smlouvy objednavateli stavby, kterým je město Ostrava, vznikl nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z ceny projektu za každý den prodlení. Částka činí 791 274 korun. Rada města proto rozhodla, že firmě pošle výzvu k zaplacení pokuty.  

Předseda představenstva AWT Rekultivace Andrzej Santarius uvedl, že o problému s Ostravou jedná. „Ostravu považujeme za významného obchodního partnera, kterého si ceníme a se kterým se nám dobře spolupracuje. Také my jsme firma, která působí už dlouho na trhu a nechodí po soudech. Našim zájmem je dohoda. My už jsme dali své připomínky městu a teď čekáme na jeho odůvodnění. Určitě budeme jednat dál a najdeme shodu,“ řekl Santarius. 

Radní města trvají na zaplacení pokuty v plné výši, protože se rozhodli, že jinak si započítají i pozastávku, která je ve stejné výši jako pokuta. Podle ostravského primátora Tomáše Macury je náhoda, že pozastávka činí deset procent z ceny zakázky stejně jako pokuta za prodlení, což je v obou případech 791 274 korun.

Scroll to Top