Odersk√© f√≥rum v Bohum√≠nńõ bylo zah√°jeno

blank

Hlavn√≠m t√©matem letoŇ°n√≠ diskuzn√≠ platformy, kterou zah√°jil prezident SdruŇĺen√≠ pro rozvoj Moravskoslezsk√©ho kraje Pavel BartoŇ°,¬†je prodlouŇĺen√≠ vodn√≠ cesty z Polska do Moravskoslezsk√©ho kraje.

√öńćastnici budou diskutovat o proveditelnosti vodn√≠ho koridoru Dunaj-Odra-Labe, o aktivit√°ch, kter√© povedou k obnovńõ dopravy na Odersk√© vodn√≠ cestńõ, nebo o pŇô√≠nosech a rizik√°ch zvaŇĺovan√©ho vodn√≠ho koridoru z pohledu vodohospod√°Ňôsk√© bilance na horn√≠m toku Ňôeky. ¬†Ke slovu se postupnńõ dostane Ňôada ńćesk√Ĺch, polsk√Ĺch a slovensk√Ĺch odborn√≠kŇĮ.

LetoŇ°n√≠ rońćn√≠k prob√≠h√° pod z√°Ň°titou pŇôedsedy vl√°dy ńĆesk√© republiky Bohuslava Sobotky, ministra dopravy Dana ҧoka a zmocnńõnce vl√°dy pro Moravskoslezsk√Ĺ kraj JiŇô√≠ho Ciencialy. Na akci se pod√≠l√≠ tak√© polsk√° strana a zaŇ°tiŇ•uje ji pŇôedsedkynńõ vl√°dy Polsk√© republiky Beata Szydlo, ministr n√°moŇôn√≠ho hospod√°Ňôstv√≠ a vnitrozemsk√© plavby Marek Gr√≥barczyk, gener√°ln√≠ konzul Polsk√© republiky Janusz Bilski a Opolsk√Ĺ vojvoda Adrian Czubak.

Scroll to Top