Luděk Sosna: Koridor Dunaj-Odra-Labe naráží na negativní postoj Rakouska, Slovensko je nepostradatelným ...

blank

Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Laba se skládá z několika částí. Stavba nemá mít jen dopravní využití, ale mělo by plnit také roli protipovodňové ochrany. Samostatná kapitola studie se věnuje vlivu případného projektu na životní prostředí.

V současnosti se studie nachází v desátém měsíci a analyzují se jednotlivé metodiky zpracování díla. Jedná se například o přístup k technickému řešení stavby a ekonomické ohodnocení.

Podle ředitele odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luďka Sosny se jako nejpravděpodobnější varianta přechodu mezi Českem a Polskem jeví levostranná varianta po řece Odře. Návrh je soustavně konzultován s polskou stranou a pro Česko je tato varianta pro řešení koridu zcela klíčová.

Harmonogram studie je rozpracován na 18 měsíců a je v něm zahrnuto technické řešení, marketing, dopravní model, ekonomické řešení a vliv na životní prostředí.

Klíčová je diskuze s ministerstvem životního prostředí ohledně případných zásahů do CHKO Poodří. Ty chtějí projektanti minimalizovat, popřípadě se jim vyhnout úplně. K projektu proběhlo už několik mezinárodních diskuzí, na kterém se sešly pracovní skupiny složené z českých, slovenských a polských expertů. Ke koridoru Dunaj-Odra-Labe zaujímá dlouhodobě negativní postoj Rakousko. 

Scroll to Top