VOD-KA 2017: Propojování soustav jako cesta k omezení následků sucha a nedostatku ...

blank

Se zajímavou přednáškou s názvem Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody vystoupil na mezinárodním veletrhu VOD-KA v pražských Letňanech Jan Cihlář ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba.
Popsal situaci v zemi v extrémně suchém roce 2015 a upozornil na to, že na podzim kleslo 59 % mělkých vrtů na silně podnormální nebo mimořádně podnormální úroveň. Díky historickému rozvoji infrastruktury v podobě vybudovaných nádrží nebo vodovodů nedošlo v daném roce ke krizovým dopadům ve větších sídlech v zemi. Problémy se objevily v oblastech, které jsou závislé na lokálních zdrojích podzemních vod nebo individuálních zdrojích (studny), které nejsou schopny až na výjimky překonat delší období sucha.
V přednášce byly prezentovány kroky vlády pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody vyplývající z usnesení z července 2015, přičemž mezi významnými cíli bylo také prověření funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav stejně jako zhodnotit možnosti převodů vody mezi povodími. Další usnesení z února 2016 pak ukládá ministrovi zemědělství zpracovat investiční záměry pro vytipované vodní nádrže Šanov, Senomaty, Pěčín a Vlachovice. Následné srpnové usnesení ukládá příslušným ministrům zpracovat návrh přírodě blízkých opatření v povodí zmiňovaných vodních děl, stejně jako kroky posouvající dále potenciální budoucí realizaci nádrží.
V další části přednášky řečník prezentoval konkrétní opatření na Rakovnicku, Frýdlantsku, v Pražské metropolitní oblasti a ve východních Čechách. Těm se budeme věnovat v dalším příspěvku.

Scroll to Top