Jak mají lidé správně napouštět bazén? Vyplatí se více z vodovodu, nebo ...

blank

Léto je za dveřmi a místo zdlouhavého napouštění bazénu z vodovodní sítě si lidé mohou nechat napustit bazén v Moravskoslezském kraji od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava prostřednictvím autocisterny. Jedná se o rychlejší proces, který se zároveň negativně nedotkne okolních odběratelů. Co se týče počtu domácích bazénů na počet obyvatel, tak je Česká republika evropským lídrem a bazénů u nás v důsledku rozšiřující se individuální zástavby stále přibývá.

Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může totiž dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Tyto nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví na přípojkách ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v jejich požadovaném odběru ze sítě,“ řekl ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Bazén by se měl napouštět pozvolna a nejlépe několik dnů v době, kdy jsou nízké odběry ze sítě. Tey především v noci přes pracovní týden.

Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než bazén napouštět z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu vody naší autocisternou. Lidé se vyhnou všem nepříjemnostem, které by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili desítky bazénů v regionu. Zajímavé je, že nejaktivnější byli v tomto ohledu lidé na Opavsku, naopak nejmenší zájem o službu byl na Novojičínsku,“ upřesnil Koníř.
Podle něj stačí kontaktovat zákaznickou linku společnosti, kde lidé zjistí základní informace. Cena je určována logicky především dvěma hlavními faktory – objemem bazénu a vzdáleností lokality od nejbližšího střediska, které disponuje potřebnou autocisternou. 

Opatrní by měli být lidé i v případě, že si bazén napouštějí ze studny. Vhodným řešením je si vodu ve specializované laboratoři nechat zkontrolovat. „Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ řekla vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestacturas inženýring zabývající se rozbory kvality vody Lucie Chlebková. Více informací je na www.ai-inzenyring.

Scroll to Top