Začíná výstava VODOVODY-KANALIZACE

blank

Mezinárodní akce VOD-KA se uskuteční v Praze na výstavišti v Letňanech 23. – 25. května 2017. Výstavu pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR každé dva roky a letos se bude jednat o 20. ročník. V prostředí vodárenství je výstava vnímána jako nejvýznamnější setkání vodohospodářů, provozovatelů a vlastníků vodohospodářské infrastruktury, ekonomických subjektů a dalších osobností spjatých s oborem v České republice.

Akce částečně souvisí s vodohospodářským rozvojem infrastruktury a s rozvojem regionální, zemědělské a ekologické politiky měst a obcí. Očekává se účast až devíti tisíc návštěvníků, kterým své výrobky a služby představí zhruba 350 vystavovatelů. Součástí je odborný program, který SOVAK ČR připravuje ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, ministerstvem zemědělství a ministerstvem průmyslu a obchodu. Program bude zaměřen na řešení v problematice sucha, regulace, na novou legislativu v odpadech, programy OPŽP a nové technologie a výrobky.

Scroll to Top