Do vodárenské infrastruktury v Ostravě směřuje rekordní částka v historii

blank

Kanalizační a vodovodní síť je v Ostravě v majetku města. Ostravské vodárny a kanalizace jako provozní společnost platí městu nájem, který je využíván na obnovu a modernizaci sítě. V roce 2016 vložilo město tímto způsobem do vodárenské infrastruktury zhruba 400 milionů korun . Zbylé prostředky alokovala společnost OVAK ze svých zdrojů.

„Objem peněz určených na obnovu a rozvoj sítě je v Ostravě dlouhodobě na úrovni, který zajišťuje udržitelnost stavu infrastruktury, o čemž svědčí i výrazné a dlouhodobé snižování ztrát vody a příznivý vývoj poruchovosti. Spolupráce OVAKu a města je v Ostravě nadstandardní a odpovídá tomu i stav sítě a úroveň poskytovaných služeb občanům,“ řekl generální ředitel společnosti OVAK Petr Konečný.

Finanční prostředky směřovaly také do rozvoje moderních technologií. V Ostravě mělo například premiéru testování čištění vodovodního potrubí pomoci směsí ledu a soli. Letos společnost také plánuje nákup čtyř vozidel na CNG a jednoho auta na elektropohon.

OVAK zásobuje Ostravany pitnou vodou, kterou zhruba ze 40 % vyrábí z podzemních zdrojů, jež se nacházejí v Ostravě. Zbylých 60 % vody nakupuje OVAK od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Ta dodává pitnou vodu zdrojově pocházející z nádrží Kružberk, Šance a Morávka.

Scroll to Top