Nové vydání časopisu Sovak je tady. Co přináší?

blank

Květnové číslo vítá čtenáře na obálce fotografií ultrafiltrační jednotky v areálu čistírny v brněnských Modřicích, která se stahuje k projektu LIFE2Water. Projektu se věnuje i úvodní článek časopisu. Čtenáři se o LIFE2Water mohli dočíst už v minulých vydáních časopisu. Cílem je ověřit a vyhodnotit perspektivní technologie, které vedou ke snížení vnosu mikrobiálního znečištění a znečištění vybranými průmyslovými látkami, pesticidy a léčivy do vod.

Květnové vydání také upozorňuje na mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY –  KANALIZACE 2017 a v čísle se objevily i informace z jiných konferencí a seminářů. Jedná se například o konferenci Vodárenská biologie 2017, semináře Praktické poznatky z optimalizací provozů komunálních ČOV a také z mezinárodní konference VODA ZLÍN 2017.

Rubrika Z regionů je tentokrát věnovaná Světovému dni vody a zaujmout může čtenáře i okénko do světa, konkrétně do amerického Flintu a řešení místní problematiky s kvalitou pitné vody. Co vše květnové číslo časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z Obsahu zde

Scroll to Top