SmVaK Ostrava investují padesát milionů korun do Úpravny vody Nová Ves

blank

V Moravskoslezském kraji byl zahájen významný investiční projekt, který zefektivní zpracování kalu, jenž vzniká při úpravě surové vody z nádrže Šance na pitnou vodu. Akce přinese snížení provozních nákladů se zpracováním kalu při procesu výroby pitné vody. Pomoci nové technologie odvodňování kalu se také zmenší negativní dopady na životní prostředí, protože se při výrobě pitné vody sníží produkce odpadu.

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí byla uvedena do provozu v roce 1969. Do úpravny přitéká surová voda z vodního díla Šance v Beskydech a je součástí Ostravského oblastního vodovodu, který je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. O provoz úpravny se stará vodárenská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Pitnou vodou novoveská úpravna zásobuje 60 obcí a měst na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, částečně Ostravsku a také v příhraniční části Polska.

„Při úpravě surové vody na vodu pitnou dochází k produkci kalové vody. Ta vzniká zejména při regeneraci (praní) pískových filtrů. Ty slouží k zachycování nerozpuštěných látek a sedimentů vyskytujících se v povrchové vodě. Tato kalová voda se dále zpracovává a prochází procesem oddělení pevné a kapalné části,“ uvádí ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V současnosti je kal po smísení dále odvodňován v komorovém kalolisu. Strojně odvodněný kal je pak likvidován. Během rekonstrukce se opotřebovaný kalolis nahradí odstředivkou a vápenný hydrát nahradí pro zlepšení odvodnitelnosti nižší množství polymerního flokulantu. Se stavbou souvisí i rekonstrukce elektroinstalace budovy kalového hospodářství.

Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšeničky bude projekt v hodnotě padesáti milionů korun dokončen v roce 2018. Společnost nedávno dokončila i modernizaci strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí. Akce vyšla na sto třicet milionů korun.

Úpravna vody Nová Ves prošla za posledních dvacet let hned čtyřmi rekonstrukcemi. Před rokem 2000 bylo uvedeno do provozu zařízení na výrobu a dávkování oxidu chloričitého, který může být dávkován jak do surové, tak i do upravené vody. Modernizace proběhla i v letech 2000 a 2002 a během poslední v roce 2009 bylo doplněno chlorové hospodářství o instalaci zkrápěcí jednotky pro případ úniku chloru ve skladu chloru.

 

Scroll to Top