V kauze VaK Zlín nedošlo podle soudů a Policie ČR k trestnému ...

blank

Část akcionářů Vodovodů a kanalizací Zlín neuspěla s opakovaným podáváním trestních oznámení, která se týkala údajného porušování povinností při správě cizího majetku. Níže si můžete přečíst stanovisko předsedy představenstva společnosti VaK Zlín Svatopluka Březíka.

Minulý týden jsme dostali do  datové schránky usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku s tím, že v dané věci nejde o podezření z trestného činu a věc není na místě vyřídit jinak. Z usnesení vyplývá, že celkem bylo podáno celkem 13 trestních oznámení, přičemž za poslední asi 2 roky jich bylo sedm. Nejvíce podání ze 13 bylo 7 od Ing. Novotného, avšak bohužel ve 4 případech jako (spolu)oznamovatelé vystupovali také naši akcionáři z řad měst a obcí.

Celkově jsme museli vyšetřovatelům předložit asi 15 000 stránek dokumentů. Policejní orgán se zabýval  38 oblastmi  činností VaKu od roku 2004 až do současnosti. Šetření obsahovalo procesy přípravy prodeje části podniku, uzavření provozní smlouvy včetně všech dodatků, rozhodnutí VH i představenstva, otázky žádostí o dotace, rozhodnutí soudů, kalkulace vodného a stočného na jednotlivá léta, financování oprav a investic do infrastruktury a další ohromné množství dokumentů a také svědectví cestou výslechů mnoha osob. Tedy znamenalo to  značné pracovní kapacity na straně VaKu a také značné náklady, přičemž jen na právní a ekonomické služby, které jsme k poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení museli zajistit, jsme zaplatili odhadem 2 miliony korun. Otázkou je, kolik to stálo oznamovatele a jestli jsou to peníze vynaložené se souhlasem obyvatel obcí.

Nejdůležitější ovšem je, že po mnoha měsících zkoumání, s přihlédnutím k aktuálnímu rozhodnutí Vrchního soudu  v Olomouci, dospěla Policie ČR k závěru, že ve věci nejde o podezření  z trestného činu. Stejně tak osvědčily další orgány a instituce, že je na straně VaKu postupováno v souladu s právními předpisy. Nejvyšší soud rozhodl v minulosti 10x ve prospěch Vaku. Uskutečnila se kontrola specializovaného finančního úřadu, který neshledal v cenotvorbě závad za roky 2012 a 2013. Také MZe po seznámení s naší žádostí neshledalo důvody pro nařízení auditu.

Hon na čarodějnice za několik milionů korun, dehonestace společnosti VaK i celé řady lidí v trestních oznámeních  uvedených, poškozování dobrého jména a spoustu stresu. Díky vlastním akcionářům. Ale alespoň díky velmi detailnímu šetření ve všech oblastech, co se ve VaKu udály, víme, že jsme na straně práva a děláme to nejlepší ve prospěch akcionářů a obyvatel v regionu.

Svatopluk Březík, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

 

Scroll to Top