U Postřekova chrání rybník první klamač bobrů v kraji

blank

Okrouhlík je rybník patřící do soustavy Postřekovských rybníků na Chodsku. Před několika lety se tam usídlila bobří rodinka. Ta si v hrázi hloubila úkryty a ucpávala výpusť. Informoval o tom Domažlický deník.

Vodní dílo nebylo možné bezpečně provozovat. Hráz musela být opevněna a na její výpust bylo nainstalováno speciální zařízení. Jedná se o klamač, který brání ucpání. „Při plánování oprav jsme využili nejnovější poznatky o tom, jak bobři žijí a jak jim zamezit ve škodách, které mohou způsobovat. V Plzeňském kraji je klamač použit poprvé, v České republice pak teprve podruhé po Rožnovu pod Radhoštěm. Bobrům jsme samozřejmě ponechali životní prostor, do zadní části rybníka nebylo vůbec zasahováno. Rybník se nyní znovu napouští,“ vysvětlil Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle posledního odhadu žije v republice asi šest tisíc bobrů, z toho se dvě třetiny nacházejí na Moravě. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dlouhodobě hledá řešení, jak zajistit soužití bobra a lidí s jejich hospodářskými zájmy v krajině.

Scroll to Top