Páchnoucí potok ve Svitavách bude odkloněn do kanalizace

blank

Ze Studeného potoku v centru Svitav vytéká páchnoucí a znečištěná voda do řeky Svitavy. Město sice slibovalo vyřešení problému, který měl být odstraněn výstavou nové kanalizace, ale splašková voda vytéká z podzemního přítoku dále. Nyní úředníci navrhují odklonit tok do splaškové kanalizace a vyčistit ho spolu s odpadními vodami v čistírně odpadních vod.

„Projektanti na tom už pracují. Kdybychom odtud zvládli všechny vody vyčistit, problém by se vyřešil. Do splaškové kanalizace bude omezený vtok. To znamená, když potokem poteče během dešťů víc vody, voda poteče tak jako dosud do Svitavy,“ popsal navržené opatření, které má být provedeno ještě letos, vedoucí odboru životního prostředí ve Svitavách Marek Antoš. Znečišťování řeky potvrdil i rozbor vody Nezávislé vodohospodářské laboratoře před ústím do podzemí a v místě, kde se vlévá do řeky.

„Při třetí etapě rekonstrukce kanalizační sítě v ulicích Soudní, Vojanova a Uzavřená jsme objevili části přípojek, které byly svedeny do Studeného potoka. Odpadní voda může téct starou dešťovou kanalizaci přes septik, o kterém mnoho lidí ani neví,“ dodal Antoš.

Scroll to Top