Údolí Jihlavy: Kolem stepí, vysoko nad řekou po skalách a s jadernou ...

blank

Unikátní Mohelenská hadcová step, hluboká údolí a kaňon divoké Jihlavy, ale i malebná široká údolí, úžasné vyhlídky, ale i panorama Jaderné elektrárny Dukovany nad přírodní scenérií. To vše čeká ty, kteří si projdou údolí Jihlavy z Ivančic do Mohelna.
Cesta začíná v Ivančicích. Můžeme jít po červené turistické značce, která náš povede přes obec Letkovice. Kdo chce strávit celou trasu poblíž řeky, může jít mimo značenou trasu po pěšinkách proti proudu. Cesta je bez problémů průchozí. Hned na začátku nás čeká soutok Oslavy s Jihlavou a také zajímavost v podobě rybího přechodu v Ivančicích. Za městem je podél řeky vybudovaná soustava rybníků. Po pěti kilometrech chůze širokým a malebným údolím řeky dojdeme do obce Řeznovice. Ještě před tím budeme muset překonat skalní útvar nad řekou. Zajímavostí obce je původně románský kostel sv. Petra a Pavla.
Z Řeznovic půjdeme po silničce do vedlejší obce Hrubšice. U zámku na začátku obce opustíme turistickou značku a po cestičce půjdeme podél řeky, po pěti stech metrech se na červenou turistickou značku opět napojíme. Ze Hrubšicemi je koryto řeky lemováno dvěma zajímavými přírodními rezervacemi – Biskoupskou hadcovou stepí a Přírodní rezervací Nad řekami. Na stromech podél toku uvidíme stopy intenzivní práce bobrů. Více informací o přírodních lokalitách najdete zde.
Budeme pokračovat něco přes čtyři kilometry podél řeky kolem roztroušených chat a dojdeme na rozcestí Pod Templštýnem. Po lávce přejdeme řeku a po pár set metrech dojdeme do rozlehlého rekreačního areálu. Můžeme si zde odpočinout a občerstvit se. Od areálu vystoupáme po červené značce nad řeku. Před námi se na několika vyhlídkách otevře úžasné panorama řeky meandrující hluboko ve skalnatém údolí. Na skalách je třeba být velmi opatrný. Údolí je hluboké, skály tvoří převisy. Pejska je třeba si rozhodně přivázat na vodítko. Na vysokém ochozu nad řekou půjdeme zhruba tři kilometry, využít můžeme několik vyhlídek. Nad krásnou krajinou říčního údolí ční v pozadí panorama Jaderné elektrárny Dukovany, která se nachází pouhých několik kilometrů na opačné straně řeky.
Půjdeme stále podél řeky a dojdeme kolem Přírodní rezervace Mohelnička (více informací zde) k dalšímu rekreačnímu areálu. Od něj je to pouhý kilometr k Mohelnskému mlýnu. U něj nás čeká další unikátní zážitek. Vcházíme totiž do Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Jde o místo, které je opravdu jedinečné, a místní scenérie návštěvníkům vyrazí dech. Více informací o cenné a přísně chráněné lokalitě najdete zde. Vystoupáme po turistické a naučné stezce nad step a dojdeme do obce Mohelno, odkud jezdí zpět do Ivančic autobus.
Trasa měří zhruba 22 kilometrů, vystoupáme asi 560 výškových metrů. Několikrát během cesty budeme muset překonávat skalní útvaru pomocí řetězů. Při chůzi po pěšinách ve skalách nad údolím je potřeba být velmi opatrný. Celou trasu najdete zde.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top