Církvici chrání před povodněmi stavba za šest milionů korun

blank

Církvici na Kutnohorsku trápily dlouhodobé problémy s místním jezem. K opakovanému zaplavování pozemků u domů docházelo, když se zvýšila hladina řeky Klejnarky. Vzniklo kvůli tomu protipovodňové opatření za šest milionů. Informoval o tom Deník.

Proti velké vodě se novými prostředky brání řada míst v Česku. Protipovodňové opatření se podařilo zrealizovat například ve Zruči nad Sázavou. „V současné době jsou všechna protipovodňová opatření v našem městě ukončena,“ potvrdila Kateřina Vyhnalová z městského úřadu ve Zruči nad Sázavou. V Lipníku nad Bečvou pro změnu postaví významnou protipovodňovou hráz.

V roce 2016 dostali v Církvici na zkapacitnění jezu dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje. „Jsem rád, že se podařilo na tento projekt sehnat peníze a mohli jsme jej dokončit,“ uvedl starosta Jiří Volenec. Podle něj se však mnoho dalších kroků musí ještě učinit. Když by se dnes hladina řeky Klejnarky zvýšila a jez ji nepobral, putovala by voda do nově vybudovaného obtoku. Nebude se tak už rozlévat k přilehlým domům.

Výhledově se počítá s celkovou revitalizací jezu a okolí. Vedení obce si nechalo k investičnímu záměru vypracovat studii. Plánuje se vyčistění nánosů v korytě řeky a pod mosty u Vosrkáče a k Třebešicím a také zpevnění břehů, které nejsou v dobrém stavu. Tuto akci je třeba realizovat se souhlasem Povodí Labe. Ještě letos v Církvici požádají o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky a Státního fondu životního prostředí.

Foto: Deník.cz

Scroll to Top