Voda v Ohři na Žatecku je opět o něco čistší

blank

V lednu 2016 vystoupala při povodni voda z řeky Ohře u Postoloprt, což mělo za následek zatopení čistírny odpadních vod. Splašky z celého města voda vynášela několik dnů do řeky. Při menších povodních se problémy opakovaly i v minulosti. Nyní už by nic takového hrozit nemělo.

Postoloprtská čistírna prošla během posledních 14 měsíců komplexní rekonstrukcí. Její součástí bylo i protipovodňové opatření. Modernizace provozu, který byl do provozu uveden v roce 1972, byla slavnostně dokončena ve čtvrtek 27. dubna. Rekonstrukce stála Severočeskou vodárenskou společnost 55 milionů korun.  

„Město Postoloprty má tak zajištěno čištění odpadních vod v souladu s požadavky nové legislativy. Použití moderních technologií se promítne do kvality životního prostředí a pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ohři,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

 

Scroll to Top