Petr Mrkos: V případě Veolie nemůže být o vyvádění zisku do zahraničí ...

blank

Českými médii a především českou vodárenskou veřejností rezonuje téma chystaného ovládnutí Pražských vodovodů a kanalizací hlavním městem Praha. Generální ředitel společnosti Petr Mrkos poskytl rozhovor deníku Právo, který zde publikujeme v plném znění.

Pražští zastupitelé schválili záměr zcela majetkově ovládnout PVK. Jak se k tomu stavíte?
Již delší dobu deklarujeme ochotu nastavit nové partnerské vztahy s hlavním městem Prahou. Náš akcionář, společnost Veolia, se nebrání diskusi o možnosti prodeje minoritního podílu ve společnosti PVK. Diskuse o ovládnutí společnosti je teď ale předčasná, protože naše provozovatelská smlouva je platná do roku 2028 a Veolia do té doby zůstane majoritním akcionářem PVK. 

Proč?
Důvod je jednoduchý. Společnost Veolia, která koupila v roce 2001 majoritní podíl od tehdejšího Fondu národní majetku za 6,2 miliardy korun, stále nemá splacenou svou prvotní investici. K této sumě se nyní nikdo nehlásí a všichni se tváří, jako by nikdy neexistovala. Inkasoval ji stát, a že ji rozpustil třeba na stavbu dálnic či podporu bydlení, je věc jiná. Bylo chybou státu, že ji nevložil přímo do obnovy pražské vodohospodářské infrastruktury, ale to již nezměníme. Další peníze za prodej minoritního podílu inkasovalo hlavní město Praha, ty pomohly při obnově po povodních. 

Zahraničním společnostem je vyčítáno, že vytvářený zisk přes dividendy odtéká do zahraničí.
V případě Veolie nemůže být o nějakém vyvádění zisku do zahraničí žádná řeč, protože zatím pouze splácíme investici realizovanou ze strany Veolie. Navíc zisk ve vodárenství je přísně regulován a kontrolován ministerstvem financí a odvíjí se od objemu investovaného kapitálu. Vodárenské společnosti, které vytvářejí zisk, vyplácejí samozřejmě dividendy. Objem dividend všech společností českého vodárenství dosáhl v roce 2014 zhruba dvou miliard. Celkový objem všech dividend, které v tomto roce odtekly z ČR do zahraničí, byl přitom 214 miliard korun. 

Někteří politici vytvářejí náladu, že soukromí provozovatelé jsou špatní a že města by to uměla lépe.
Řada lidí si myslí, že když městská vodárna nevytváří zisk, tak to dělá lépe a peníze jsou lépe využity. To je obrovský omyl. Existují dobře řízené městské společnosti a existují špatně řízené městské společnosti. Podstatou problému ovšem je, že městská společnost nebude nikdy vystavena tlaku konkurenční nabídky a nikdy se v podstatě nezjistí, jestli vynakládá náklady efektivně. Soukromí provozovatelé musí o své smlouvy po nějaké době znovu soutěžit a snadno se tak zjistí, jestli to konkurence neumí lépe. Cena bez zisku v žádném případě neznamená, že je nižší. 

PVK je vyčítáno, že málo investuje do obnovy sítí. 
Ale vždyť to není pravda. V letošním roce jsme zaplatili na nájemném 2,32 miliardy korun. Tyto peníze míří k městské firmě Pražská vodohospodářská společnost, která z nich financuje obnovu sítí. K tomu PVK vynakládají více než 900 miliónů korun na plánované i havarijní opravy a 200 miliónů na údržbu. Jde sice o velké peníze, ale je zde obrovský dluh z minulých let. 

Jak je to s cenou vody v Praze? Je vyšší než v jiných městech?
Není, jsme na úrovni celostátního průměru. Je nutné zdůraznit, že PVK nestanovují cenu vody v Praze. O ceně vody rozhoduje rada hlavního města. Cena vody odráží provozní náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale nedosahuje úplně takové úrovně, aby pokryla potřebné investiční výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 

Foto: MF Dnes

Scroll to Top