Zrekonstruovaná nádrž v Martinicích bude sloužit primárně hasičům

blank

Přírodní koupací biotop v Proseči na Chrudimsku je stále hudbou budoucnosti. Projekt hatí vleklý spor o určení vlastníka pozemků, kde mělo koupaliště vzniknout. Město zatím nechalo opravit umělou vodní nádrž v Martinicích u Skutče, kterou Proseč vlastní. Informoval o tom Týdeník Chrudimsko.

Martinická nádrž se nachází na Martinickém potoce poblíž území nazývaného Váha vody. Od poloviny dvacátého století, kdy byla nádrž vybudována, sloužila jako hlavní a jediný zdroj vody při hašení požárů. V prosečké části Martinice není dodnes zaveden vodovod. Podle starosty Proseče Jana Macháčka je nádrž i dnes primárně určena pro hasiče, aby z ní mohli čerpat vodu do cisteren. Zájemci se v nádrži sice mohou koupat, ale jen na vlastní nebezpečí.

Opravu a údržbu v minulých letech zajišťovali obyvatelé Martinic za pomoci SDH Proseč. Nynější rekonstrukce nádrže byla nevyhnutelná. Protékala a betonové koryto, hráz i výpusť byly ve špatném stavu. Na dně se navíc usadila silná vrstva bahna. Kromě celkové opravy nádrž spolek Naše Martinice revitalizoval i okolní zeleň. Celkové náklady se vyšplhaly na 250 000 korun. Pardubický kraj poskytl na akci dotaci ve výši 150 000 korun.

Scroll to Top