Vodarenstvi.cz u vody: Bobři u řeky Jihlavy i Rokytné

blank

Česká média pravidelně informují o tom, že do české krajiny se vrátili bobři, kteří byli na našem území vyhubeni v 18. století. Přijetí tohoto zvířete bývá značně ambivalentní. Ochránci přírody ho vítají a škody, které v okolí vodních toků bobr páchá, spíše bagatelizují. Oproti tomu vodohospodáři hodnotí jejich aktivity a nutnost je řešit spíše negativně.
My jsme se vypravili podél toku Jihlavy a podél toku Rokytné na jižní Moravě. Stopy po aktivitách tohoto zvířete jsou zřejmé na fotografiích níže. V případě Jihlavy jde o oblast u Hrubšic poblíž Ivančic v Přírodním parku Střední Pojihlaví. U Rokytné se jedná o lokalitu u Přírodního parku Budkovické slepence poblíž Ivančic.
Podle ochránců přírody u nás v současnosti žije zhruba 6000 bobrů. Nejvíce jich je právě na jižní Moravě. Bobr je dle naší legislativy stále chráněným druhem. Vzhledem k zvyšování jeho počtu a nárůstu škod, které zvíře páchá, se zvyšuje také četnost jeho nelegálního chovu a likvidace sídel.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top