Prahu trápí znečištění některých přírodních koupališť

blank

Hostivař, Džbán, Lhotka. To je příklad pražských koupališť, která by měly opět zářit křišťálově čistou vodou. Už příští rok dojde k prvním opatřením, jež povedou ke zlepšení podmínek pro koupání Pražanů. Podle pražské radní pro životní prostředí Jany Plamínkové chce město na přírodní koupaliště přivést více lidí. Tématem se zabýval Pražský deník.

Znečištěná voda, která obsahuje vysoké množství živin, jako je třeba fosfor a dusík, přispívá k tomu, že se v ní mimořádně daří sinicím. Ty mohou způsobit kožní vyrážku a při napití žaludeční potíže. Letos si nechá město vypracovat analýzu míst, kde se mohou lidé bez obav koupat. Cíl průzkumu je takový, aby radnice věděla, co přesně jednotlivé vodní plochy znečišťuje, a odkud špína přitéká. Experti z vodohospodářského ústavu pak navrhnou, jaké řešení je tím nejoptimálnějším.

Znečištěním je například nechvalně známá přehrada v Hostivaři, do níž přitéká voda z čistírny odpadních vod z pražského Újezdu. Jana Plamínková uvedla, že už teď je jasné, že se na čistírně musí vybudovat jednotka, které z vody odstraní fosfor. Zatím není jasné, na kolik se vyšplhají náklady, jež se budou muset do čistírny investovat. Obdobné problémy se znečištěním má i rybník Šeberák.

Minimálně v případě Hostivařské přehrady se bude muset Praha na opatřeních dohodnout se Středočeským krajem, protože část nádrže se nachází právě v kraji, se kterým Praha sousedí. V roce 2016 bylo v Praze ke koupání šest přírodních koupališť. Výhledově chystá Praha 4 opět zprovoznit koupaliště ve Lhotce a biotopy se plánují na přehradě Velká Ohrada u Kyjského rybníka.

Scroll to Top