Co ukrývala studna stará sedm tisíc let?

blank

Na konci roku 2015 objevili archeologové na Uničovsku studnu. Ukázalo se, že je stará zhruba sedm tisíc let. Odborníci z Univerzity Palackého a Archeologického centra Olomouc na ni narazili při průzkumu předcházející stavby strojírenského závodu . O netradičním nálezu a výsledcích následného bádání psala MF Dnes.

Unikátní prostředí u Uničova je svědkem dávných časů. Archeologové v oblasti našli například velké množství keramických nádob, zvířecích kostí, nebo mazanic. Podstatný byl pro ně však obsah studny, která kdysi stála vedle deseti obytných domů, odpadních jam a několika hospodářských budov.

„Studna a její původní zásyp jsou jakousi konzervou přírodního prostředí minulosti. Díky vlhku a jílu se v ní totiž zakonzervovalo velké množství environmentálního materiálu, který nyní prochází různými analýzami,“ řekla vedoucí archeologické sekce katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Pavlína Kalábková. Podle Kalábkové byl v bahně ze studny uchován organický materiál, vodní korýši nebo kosti ryb.

Archeologové se zabývali otázkou, proč lidé v lokalitě studnu postavili, když měli přístup k povrchové vodě v nedalekém potoce. Pavlína Kalábková se domnívá, že to byla pro lidi pojistka, aby měli zajištěný přístup k vodě za každých okolností. Její kolegové zastávají i takovou myšlenku, že mohla voda ze studny sloužit k rituálním účelům.

Životu tehdejších lidí a podobě krajiny se bude věnovat projekt, který podpoří Grantová agentury České republiky. „Environmentální analýza pomůže rekonstruovat přírodní prostředí a archeologická analýza přinese informace o životě lidí na sídlišti. Naším cílem je především rekonstrukce toho, jak vypadala příroda v mladší době kamenné, kdy na Uničovsko přišli první zemědělci, kteří na rozdíl od lovecko-sběračského života začali žít život usedlý a přírodu začali měnit ku prospěchu svých potřeb,“ dodala Kalábková.

(foto: MF Dnes)

 

 

Scroll to Top